പോസ് പോസ് ഒരുക്കുന്ന സൂം മീറ്റിങ്ങിൽ എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യുക അതിഥിയായി പി വിജയൻ ഐപിഎസ് എത്തുന്നു പരമാവധി സഹകരിക്കുക.

0

ജീവിതം സ്വരങ്ങളും നാദങ്ങളും ചേരുന്ന മാന്ത്രിക ലോകമാണെന്ന് നമ്മളെ വീണ്ടും വീണ്ടു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന രണ്ടുപ്രതിഭകളാണ് പദ്മശ്രീ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരിയും ശ്രീ എം. ജയചന്ദ്രനും. കാലാതീതമായ രചനകളിലൂടെലോകം മുഴുവനുള്ള മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ ചിരപ്രതിഷ്ഠ നേടിയ ഇവർ എത്തുന്നു പോസ് പോസിന്റെ 47-മത് സംവാദം സംഗീതസാന്ദ്രമാക്കാൻ. ഇൻസ്‌പെക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് ശ്രീ. പി. വിജയൻ IPS പങ്കെടുക്കുന്ന’ജീവിതം, സംഗീതമയം’ എന്ന സംവാദത്തിൽ ഇവരുടെ ധന്യ സാന്നിധ്യം തീർക്കുന്ന സംഗീതത്തിന്റെ പ്രപഞ്ചത്തിൽമുഴുകാൻ, മറക്കാതെ കാണുക പോസ് പോസ് വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച ഏപ്രിൽ 9 ന് വൈകുന്നേരം 7 മണിക്ക്.

⭕⭕⭕
Episode: 47
Topic: ‘’ജീവിതം, സംഗീതമയം’
9th April 2021, Friday @7pm IST

Join Zoom Meeting↘️

https://us02web.zoom.us/j/88917475443?pwd=TXg3SnZMZGhOdGhDaGRlNGVud2xpUT09

Meeting ID: 889 1747 5443
Passcode: 123123

SUBSCRIBE & Watch LIVE ⭕
http://youtube.com/mbtunited

FOLLOW & Watch LIVE ⭕

http://facebook.com/mbtunitedhttp://Instagram.com/mbtunited

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.