പാച്ചല്ലൂർ ഗവണ്മെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ വർണ്ണകൂടാരത്തിലെ 13ഇടങ്ങൾ പരിചയപെടുത്തലും പ്രാധാന്യവും ആയി ബന്ധപെടുത്തി രക്ഷകർത്താക്കൾക്ക് ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു

0

പാച്ചല്ലൂർ ഗവണ്മെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ വർണ്ണകൂടാരത്തിലെ 13ഇടങ്ങൾ പരിചയപെടുത്തലും പ്രാധാന്യവും ആയി ബന്ധപെടുത്തി രക്ഷകർത്താക്കൾക്ക് ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു.ശില്പശാലയുടെ ഉൽഘാടനം സ്കൂൾ ഹെഡ്മിസട്രസ് നിർവഹിച്ചു. പി ടി എ പ്രസിഡന്റ്‌ എം ദൗലത് ഷാ അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി ഷാരോൺ എൽ സ്റ്റാൻലി, സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് ജയ ടി വി, എസ് ആർ ജി കൺവീനർ സോജാ മംഗളൻ തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു സംസാരിച്ചു. ഉഷ സ്വാഗതവും അജിതകുമാരി കൃതജ്ഞതയും പറഞ്ഞു. സി ആർ സി കോഓർഡിനേറ്റർ ഷൈനി ശില്പശാലയിൽ ക്ലാസ്സ്‌ അവതരിപ്പിച്ചു.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.