ഖുർആനിലെ വിലപ്പെട്ട 100 നിർദേശങ്ങൾ

0

 1. ദൈവത്തിനു പുറമെ മറ്റാരോടും നിങ്ങള്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കരുത്. (28:88)
 2. നന്മ കല്‍പ്പിക്കണം തിന്മ വിരോധിക്കണം. (31:17)
 3. എത്ര പ്രതികൂലമായാലും സത്യമെ പറയാവൂ. (4:135)
 4. പരദൂഷണം പറയരുത്. (49:12)
 5. മറ്റുളളവരെ പരിഹസിക്കരുത്. (49:11)
 6. അസൂയ അരുത്. (4:54)
 7. ചാരവൃത്തിയും ഒളിഞ്ഞു കേള്‍ക്കലും അരുത്. (49:12)
 8. കള്ളസാക്ഷി പറയരുത്. (2:283)
 9. സത്യത്തിന്ന് സക്ഷി പറയാന്‍ മടിക്കരുത്. (2:283)
 10. സംസാരിക്കുംബോള്‍ ശബ്ദ്ം താഴ്ത്തണം. (31 :19)
 11. പരുഷമായി സംസാരിക്കരുത്. (3:159)
 12. ആളുകളോട് സൌമ്യമായ വാക്കുകള്‍ പറയണം. (20:44)
 13. ഭൂമിയില്‍ വിനയത്തോടെ നടക്കണം. (25:63)
 14. നടത്തത്തില്‍ അഹന്ത അരുത്. (31:18)
 15. അഹങ്കാരം അരുത്. (7:13)
 16. അനാവശ്യ കാര്യങ്ങളില്‍ മുഴുകരുത്. (23:3)
 17. മറ്റൊരാളുടെ തെറ്റുകള്‍ കഴിയുന്നത്ര മപ്പ് ചെയ്യണം. (7:199)
 18. മറ്റുള്ളവരോട് ഔദാര്യത്തോടെ പെരുമാറണം. (4:36)
 19. അതിഥികളെ സല്‍ക്കരിക്കണം.(51:26)
 20. പാവങ്ങള്‍ക്ക് ഭക്ഷണം നല്‍കാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കണം.(107:3)
 21. അനാഥകളെ സംരക്ഷിക്കണം. (2:220)
 22. ചോദിച്ചു വരുന്നവരെ ആട്ടിക്കളയരുത്. (93:10)
 23. വിഷമിക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്തി സഹായിക്കണം. (2:273)
 24. ചെയ്ത ഉപകാരം എടുത്ത് പറയരുത്. (2:264)
 25. വിശ്വസിച്ചേല്‍പിച്ച വസ്തുക്കള്‍ തിരിച്ചേല്പിക്കണം. (4:55)
 26. കരാര്‍ ലംഘിക്കരുത്.(2:177)
 27. തിന്മയെ നന്മ കൊണ്ട് പ്രതിരോധിക്കണം. (41:34)
 28. നന്മയില്‍ പരസ്പരം സഹകരിക്കണം.(5:2)
 29. തിന്മയില്‍ സഹകരിക്കരുത്.(5:2)
 30. നീതി പ്രവര്‍ത്തിക്കണം. (5:8)
 31. വിധി കല്‍പിക്കുംബോള്‍ നീതിയനുസരിച്ച് വിധിക്കണം. (4:58)
 32. ആരോടും അനീതി ചെയ്യരുത്. (5:8)
 33. അളവിലും തൂക്കത്തിലും ക്രിത്രിമം കാണിക്കരുത്. (6:152)
 34. സത്യവും അസത്യവും കൂട്ടിക്കലര്‍ത്തരുത് (2:42)
 35. വഞ്ചകര്‍ക്ക് കൂട്ടു നില്‍ക്കരുത്. (4:105)
 36. സത്യത്തില്‍നിന്ന് വ്യതിചലിക്കരുത്. (4:135)
 37. പിശുക്ക് അരുത്. (4:37)
 38. അന്യന്റ്റെ ധനം അന്യായമായി തിന്നരുത്. (4:29)
 39. അനാഥകളുടെ ധനം അപഹരിക്കരുത്. (4:10)
 40. ധനം ധൂര്‍ത്തടിക്കരുത്. (17:29)
 41. ലഹരി ഉപയോഗിക്കരുത്. (5:90)
 42. മദ്യം കഴിക്കരുത്. (5:90)
 43. കൈക്കൂലി അരുത്. (2:188)
 44. പലിശ അരുത്. (2:275)
 45. വ്യഭിചാരത്തെ സമീപിക്കരുത്. (17:32)
 46. കൊലപാതകം അരുത്. (4:92)
 47. ചൂത് കളിക്കരുത്. (5:90)
 48. മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് പാഠം ആകും വിധം കുറ്റവളികളെ ശിക്ഷിക്കണം. (5:38)
 49. ഊഹങ്ങള്‍ അധികവും കളവണ്; ഊഹങ്ങള്‍ വെടിയണം. (49:12)
 50. തിന്നുക, കുടിക്കുക, അധികമാകരുത്. (49:12)
 51. ശവം, രക്തം, പന്നിമാംസം എന്നിവ നിഷിദ്ധമാണ്. (5:3)
 52. ഭാഗ്യ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ അരുത്.(5:90)
 53. ഭൂമിയില്‍ കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കരുത്. (2:60)
 54. മനുഷ്യര്‍ക്കിടയില്‍ ഐക്യത്തിന്ന് ശ്രമിക്കണം. (49 :9)
 55. നിങ്ങള്‍ പരസ്പരം ഭിന്നിക്കരുത്. (3:103)
 56. ഉച്ചനീചത്വ ബോധം ഉണ്ടാകരുത്. (49 :13)
 57. ദൈവ ഭകതനാണ് നിങ്ങളില്‍ ശ്രേഷ്ടന്‍. (49:13)
 58. കാര്യങ്ങള്‍ പരസ്പരം കൂടിയാലോചിക്കണം. (42:38)
 59. ഇങ്ങോട്ട് യുദ്ധം ചെയ്താലല്ലാതെ യുദ്ധം അരുത് (2:190)
 60. യുദ്ധ മര്യാദകള്‍ പലിക്കണം (2:191)
 61. യുദ്ധത്തില്‍ നിന്ന് പിന്തിരിയരുത്. (8:15)
 62. അഭയാര്‍ത്ഥികളെ സഹായിക്കണം (സംരക്ഷിക്കണം) (9:6)
 63. മറ്റുള്ളവരെ കണ്ണടച്ച് അനുകരിക്കരുത്. (2:170)
 64. പൌരോഹിത്യം പടില്ല
 65. സന്ന്യാസം അരുത്. (57:27)
 66. നഗ്നത മറക്കണം (7:31)
 67. ശുദ്ധി (വൃത്തി) സൂക്ഷിക്കണം (9:108)
 68. കോപം അടക്കി നിര്‍ത്തണം (3:134)
 69. സമ്മതം കൂടതെ അന്യരുടെ വീട്ടില്‍ പ്രവേശിക്കരുത്. (24 :27)
 70. രക്ത ബന്ധമുള്ളവര്‍ തമ്മില്‍ വിവാഹം അരുത്. (4:23)
 71. മാതാക്കള്‍ മക്കള്‍ക്ക് പൂര്‍ണ്ണമായി മുലയൂട്ടണം. (2:233)
 72. മാതാ പിതാക്കള്‍ക്ക് നന്മ ചെയ്യണം (17:23)
 73. മാതാപിതാക്കളോട് മുഖം ചുളിച്ച് സംസാരിക്കരുത്. (17:23)
 74. മാതാപിതാക്കളുടെ സ്വകര്യ മുറിയില്‍ അനുവാദമില്ലാതെ പ്രവേശിക്കരുത്. (24:58)
 75. കടം വാങ്ങുന്നതും കൊടുക്കുന്നതും എഴുതി വെക്കണം. (2:282)
 76. കടം വീട്ടുവാന്‍ ബുദ്ധിംട്ടുന്നുവെങ്കില്‍ വിഷമിപ്പിക്കരുത്. (2:280)
  77.
  ഭൂരിപക്ഷം സത്യത്തിന്റെ മാനദണ്ഡമല്ല. (6:116)
 77. സ്ത്രീകള്‍ മാന്യമയി ഒതുക്കത്തോടെ കഴിയണം. (33:33)
 78. മരണപ്പെട്ടവന്റെ സ്വത്ത് കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്ക് അനന്തരം നല്‍കണം. (4:7)
 79. സ്ത്രീകള്‍ക്കും സ്വത്തവകാശം ഉണ്ട്. (3:195)
 80. സ്ത്രീ ആ‍യാലും പുരുഷനായാലും കര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്ക് തുല്യ പ്രതിഫലം ഉണ്ട്. (3:195)
 81. കുടുംബത്തിന്റെ നേതൃത്വം പുരുഷന് നല്‍കണം. (4:34)
 82. ആര്‍ത്തവ കാലത്ത് ലൈംഗിക സമ്പര്‍ക്കം അരുത് (2:222)
 83. പ്രപഞ്ചത്തിലെ അല്‍ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ചു ചിന്തിക്കണം. (3:191)
 84. വിജ്ഞാനം നേടുന്നവര്‍ക്ക് ഉന്നത പദവി നല്‍കും. (58:11)
 85. ഭരണാധികാരികളെ പ്രാപ്തി നോക്കി തിരഞ്ഞെടുക്കണം. (2:247)
 86. ആരാധനലയങ്ങളില്‍ നിന്ന് ആളുകളെ തടയരുത്. (2:114)
 87. മറ്റു മതസ്തരുടെ ആരാധ്യ വസ്തുക്കളെ നിന്ദിക്കരുത്. (6:108)
 88. എല്ലാ പ്രവചകരേയും അംഗീകരിക്കണം. (2:285)
 89. സത്യത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നത് സദുപദേശത്തോടു കുടിയാവണം. (16:125)
 90. ആരാധന വേളയില്‍ നല്ല വസ്ത്രം അണിയണം. (7:31)
 91. മതത്തില്‍ നിര്‍ബന്ധിക്കാന്‍ പാടില്ല. (2:256)
 92. ഒരാള്‍ക്ക് കഴിയാത്തത് അയാളെ നിര്‍ബന്ധിക്കരുത്. (2:286)
 93. കഷ്ടപാടുകളിലും വിഷമതകളിലും ക്ഷമ കൈ കൊള്ളണം. (2:286)
 94. അനാചാരങ്ങള്‍ക്കെതിരെ പോരാടണം. (5:63)
 95. വര്‍ഗ്ഗീയത അരുത്. (49 :13)
 96. ദൈവത്തോട് മാത്രം പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നവര്‍ക്ക് നിര്‍ഭയത്വം നല്‍കും. (24:55)
 97. ദൈവം കാരുണ്യവാനാണ്. അവനോട് പാപമോചനം തേടുക. (73:20)
 98. ദൈവം എല്ലാ പാപങ്ങളും ഒന്നിച്ച് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നവനാകുന്നു. (39:53)
 99. ദൈവ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ചു നിരാശരാവരുത്. (39:29)
  —————-
  മറ്റുള്ളവരിലേക് ഷെയർ ചെയ്യുക, ഒരാളെങ്കിലും ഒരു നന്മയെങ്കിലും ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്തിയാൽ അതിന്റെ പ്രതിഫലം ഷെയർ ചെയ്യുന്നവർക്കെല്ലാം കിട്ടും. (ഇ. അ)

ജീവിതത്തിൽ വിജയം കൈവരിച്ച് നമ്മെ ഏവരെയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും അള്ളാഹു അവന്റെ ജന്നാതുൽ ഫിർദൗസിൽ തന്നെ നമ്മെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ (ആമീൻ

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.