സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും താപനില ഉയര്‍ന്ന നിലയില്‍ തുടരും

0

തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളില്‍ ചൂട് കഠിനമാകും.ജനങ്ങള്‍ ജാഗ്രത തുടരണമെന്ന് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.തിരുവനന്തപുരം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളില്‍ സൂര്യാതപ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മുന്നറിയിപ്പില്‍ പറയുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശത്തും ചൂട് 40 നും 45 നും ഇടയില്‍ എത്തുമെന്നും അതോറിറ്റി നല്‍കുന്ന മുന്നറിയിപ്പിലുണ്ട്.ഇടുക്കി, വയനാട് ജില്ലകളിലെ തമിഴ്നാടിനോട് ചേര്‍ന്നുള്ള പ്രദേശങ്ങളില്‍ മാത്രമാണ് നേരിയ ആശ്വാസമുള്ളത്. ഈ ജില്ലകളില്‍ ചൂട് 30 ഡിഗ്രിക്കും 40 ഡിഗ്രിക്കും ഇടയിലായിരിക്കും.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.