കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി.യിൽ ആദ്യ വനിത ഇൻസ്പെക്ടറായി തൊടുപുഴ സ്വദേശി രോഹിണിയെ പ്രേംനസീർ സുഹൃത് സമിതി ഉപഹാരം നൽകുന്നു

0

കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി.യിൽ ആദ്യ വനിത ഇൻസ്പെക്ടറായി നിയമിതയായ തൊടുപുഴ സ്വദേശി രോഹിണിയെ പ്രേംനസീർ സുഹൃത് സമിതി തൊടുപുഴ ചാപ്റ്ററിനു വേണ്ടി പ്രസിഡന്റ് വിജയകുമാർ ഉപഹാരം നൽകുന്നു. സെക്രട്ടറി സന്തോഷ് തൊടുപുഴ സമീപം.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.