കലാനികേതൻ്റെ സ്നേഹാദരവ് പബ്ളിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ അഡ്വ .മുഹസ്സിനിൽ നിന്ന് എ.കെ നൗഷാദ് സ്വീകരിയ്ക്കുന്നു

0

കലാനികേതൻ്റെ സ്നേഹാദരവ് പബ്ളിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ അഡ്വ .മുഹസ്സിനിൽ നിന്ന് എ.കെ നൗഷാദ് സ്വീകരിയ്ക്കുന്നു . . രാധാകൃഷ്ണൻ കുന്നും പുറം ,തോന്നയ്ക്കൽ മണികണ്ഠൻ ,വക്കം മാഹീൻ ,എന്നിവർ സമീപം .

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.