ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ

0

ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും സന്ദേശവുമായി മറ്റൊരു ക്രിസ്മസ് കൂടി. സഹനത്തിന്റെ സന്ദേശം ലോകത്തിന് പകരുന്ന യേശുവിന്റെ തിരുപ്പിറവിയുടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ. എങ്ങും മിന്നി തെളിയുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ. ആഘോഷ രാവിന് മാറ്റ് കൂട്ടൂന്ന ക്രിസ്മസ് ട്രീകൾ. പുൽക്കൂടൊരുക്കി ഉണ്ണിയേശുവിനെ വരവേൽക്കാനൊരുങ്ങി നാടും നഗരവും, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിശ്വാസികളും. പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ കൈമാറാം…

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.