ദി പീപ്പിൾ ന്യൂസ് വാർത്തയെ തുടർന്ന് ധനസഹായം കൊറോണ എന്ന മഹാമാരിയെ തുടർന്ന് ജീവിതം വഴിമുട്ടിയ റൊണാൾഡ് എന്ന വ്യക്തിക്ക് സർക്കാരിൻറെ ധനസഹായം

0

www.thepeoplenews.in

മ്യുസിയം, ശംഖുമുഖം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ പാട്ട് പാടി ഉപജീവനമാർഗ്ഗം കണ്ടെത്തിയിരുന്ന റൊണാൾഡ്, കോവിഡ് വന്നതോടെ ഭക്ഷണത്തിനുപോലും മാര്ഗം കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ അവയവം വില്പനയ്ക്ക് ബോർഡ്‌ വച്ചു. ‘ദി പീപ്പിൾ ന്യൂസ്‌ ‘റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തതോടെ റൊണാൾഡിന് ധനസഹായം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായ എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.