ടോക്യോ ഒളിമ്ബിക്സില് ഇന്ത്യന് കരുത്തായി മീരാബായ് ചാനു

0

ഭാരോദ്വഹനത്തില് വെള്ളി മെഡല് നേടിയാണ് മീര ഇന്ത്യയുടെ അക്കൗണ്ട് തുറന്നത്. 49 കിലോ വനിതാ വിഭാഗത്തിലാണ് ചാനു വെള്ളി മെഡല് നേടിയത്. ചൈനയുടെ ഷിഹൂയി ഹൗ ഒളിമ്ബിക് റെക്കോഡോടെ സ്വര്ണം നേടി. ഇന്തോനീഷ്യയുടെ ഐസ വിന്ഡി വെങ്കല മെഡല് സ്വന്തമാക്കി.ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു ഇന്ത്യന് വനിത ഭാരോദ്വഹനത്തില് വെള്ളി മെഡല് നേടുന്നത്. നേരത്തെ ഭാരദ്വേഹനത്തില് കര്ണം മല്ലേശ്വരിയിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യ മെഡല് നേടിയത്. സിഡ്നി ഒളിംപിക്സിലായിരുന്നു ഇത്. സ്നാച്ചിലും ക്ലീന് ആന്ഡ് ജെര്ക്കിലും 110, 130 കിലോ ഉയര്ത്തിയാണ് കര്ണം മല്ലേശ്വരി 2000ല് സിഡ്നിയില് വെങ്കലം നേടിയത്.പി വി സിന്ധുവിന് ശേഷം ഒളിമ്ബിക്സില് വെള്ളി മെഡല് നേടുന്ന ഇന്ത്യന് വനിതയാണ് മീരാബായി ചാനു.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.