ഇനി കുട്ടികള്‍ക്കും ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാം സുരക്ഷിതമായി ഉപയോഗിക്കാം

0

 ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പതിമൂന്നു വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികള്‍ക്കു മാത്രമായി ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമിന്റെ പുതിയ പതിപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് ഉടന്‍ പുറത്തിറക്കും. ഇതു സംബന്ധിച്ച പുതിയ നയങ്ങള്‍ ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാം അവതരിപ്പിച്ചു.പ്രായപൂര്‍ത്തിയായ ഉപയോക്താക്കളുമായി ബന്ധപ്പെടാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നവരുടെ സംശയാസ്പദമായ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച്‌ ടീനേജുകാരെ അറിയിക്കുന്നതിന് നിരവധി പ്രോംപ്റ്റുകള്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. ഫോട്ടോ ഷെയറിങ് ആപ്ലിക്കേഷന്‍ അതിന്റെ സവിശേഷതകള്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചതിന് ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് യുവാക്കളുടെയും മുതിര്‍ന്നവരുടെയും കണ്ണില്‍ നിന്ന് ടീനേജുകാര്‍ക്ക് ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രം സംരക്ഷണം നല്‍കുന്നത്.13 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികള്‍ക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ട്രിംഡൗണ്‍ പതിപ്പിലാണ് ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. ” രണ്ട് കാര്യങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങള്‍ കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിനുള്ളില്‍ ഒരു പുതിയ രീതി നിര്‍മ്മിക്കും: (എ) കൗമാരക്കാര്‍ക്ക് സുരക്ഷിതമായ അനുഭവം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ സമഗ്രമായ സ്വകാര്യത നയം രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. കൂടാതെ (ബി) 13 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവര്‍ക്ക് ആദ്യമായി ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാം ഉപയോഗിക്കാന്‍ അനുവദിക്കുന്ന ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമിന്റെ ഒരു പതിപ്പ് നിര്‍മ്മിക്കുന്നു,’ ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമിന്റെ പ്രൊഡക്‌ട് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വിശാല്‍ ഷാ അറിയിച്ചു.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.