വി. സോമശേഖരൻ നാടാരുടെ പുസ്തകം ‘ജീവിതമൂല്യങ്ങൾ, നല്ല ജീവിതപാഠങ്ങൾ’ പ്രകാശനം ചെയ്തു

0

തിരുവനന്തപുരം : വി.സോമശേഖരൻ നാടാർ രചിച്ച ‘ ജീവിതമൂല്യങ്ങൾ, നല്ല ജീവിതപാഠങ്ങൾ ‘ എന്ന പുസ്തകം റിട്ടയേർഡ് പ്രൊഫസറും ചരിത്രകാരനുമായ ഡോ. ടി. പി ശങ്കരൻകുട്ടി നായർ മാധ്യമ പ്രവർത്തക അളകനന്ദയ്ക്ക് നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്തു.ഡോ. റെയ്മൺ, ടി.ശശിമോഹൻ, സി. കെ റാഹേൽ,
പ്രസ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി കെ. എൻ സാനു,
അഡ്വ. എം. രാജഗോപാലൻ നായർ,
വി. സോമശേഖരൻ നാടാർ
എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

       റഹിം പനവൂർ
       ഫോൺ : 9946584007
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.