മുതുമല കടുവ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലെ തെപ്പക്കാട് കേന്ദ്രത്തിലെ ആനകള്‍ക്കും കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തി

0

ആറ് പിടിയാന ഉള്‍പ്പെടെ 28 താപ്പാനകള്‍ക്കാണ് കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തിയത്.ചെന്നൈയിലെ വണ്ടലൂര്‍ അണ്ണാ മൃഗശാലയിലെ 11 സിംഹങ്ങള്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും നില എന്ന സിംഹം ചത്ത സംഭവവും കണക്കിലെടുത്താണ് മുതുമലയിലെ ആനകള്‍ക്ക് കോവിഡ് പരിശോധന ഇപ്പോള്‍ നടത്തിയത്. നേരെത്തെ വനം മന്ത്രി കെ. രാമചന്ദ്രന്‍ ഇതിന് ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു .

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.