പ്രേം നസീർ സുഹൃത് സമിതി വിഷു ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ കഥാകാരൻ പ്രൊഫ:ജോർജ് ഓണക്കൂർ ദമ്പതികളെ എം. ആർ. തമ്പാൻ സാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദരിച്ചപ്പോൾ

0

പ്രേം നസീർ സുഹൃത് സമിതി വിഷു ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ കഥാകാരൻ പ്രൊഫ:ജോർജ് ഓണക്കൂർ സാറിന്റെ വസതിയായ സുദർശനത്തിൽ എത്തി ദമ്പതികളെ എം. ആർ. തമ്പാൻ സാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദരിച്ചപ്പോൾ എം. എച്ച്. സുലൈമാൻ, പനച്ചമൂട് ഷാജഹാൻ, മുൻ ജയിൽ ഡി. ഐ. ജി, സന്തോഷ്‌, തെക്കൻ സ്റ്റാർ ബാദുഷ സമീപം

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.