പാച്ചല്ലൂർ പാറവിള ദാറുൽ ഉലും മദ്രസയിൽ നടന്ന പ്രവേശനോൽസവം

0

അസ്സലാമു അലൈക്കും
പങ്കെടുത്തവർ
പാറവിള. ദാറുൽ ഉലൂo.
മദ്രസയുടെ സ്വദർ മുഅല്ലിം ഷാഹ് ജൗഹരി വിഴിഞ്ഞം
മുഅല്ലിം. ഇർഷാദ് അഫ് ളലി
പരിപാലന സമിതി അംഗം. അബ്ദുറഹീം.
അബുൽഹസൻ. മറ്റു രക്ഷകർത്താക്കൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.