സ്നേഹ സാന്ദ്രം ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് സ്ഥാപകയും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകയുമായ ശ്രീമതി ഷീജ സാന്ദ്രയ്ക്ക് 25.000 രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും

0

ജോബ് ഡേ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇൻ മെമ്മോറിയൽ ഓഫ് ഷീല ടീച്ചർ അവാർഡ് ഭിന്നശേഷി കുട്ടികളുടെ അമ്മമാരുടെ സംഘടനയായ സ്നേഹ സാന്ദ്രം ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് സ്ഥാപകയും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകയുമായ ശ്രീമതി ഷീജ സാന്ദ്രയ്ക്ക് 25.000 രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും, ഫലകവും ബഹു: മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി ചടങ്ങിൽ നൽകി. എം ആർ തമ്പാൻ ( മുൻ ഭാഷ ഇൻസ്റ്റ്യൂട്ട് ഡയറക്ടർ) ശ്രീ ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പ്, ബിഎസ്എസ് ചെയർമാൻ ബി.എസ് ബാലചന്ദ്രൻ, ശ്രീമതി ബി.എസ് ലക്ഷ്മി, ശ്രീമതി.ജയശ്രീ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.