കരൾ തകരാറിലാകാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങൾ?

0
 1. വളരെ വൈകി ഉറങ്ങുക, വളരെ വൈകി എഴുന്നേൽക്കുക എന്നിവയാണ് പ്രധാന കാരണം.
 2. രാവിലെ മൂത്രമൊഴിക്കാതിരിക്കുക.
 3. വളരെയധികം ഭക്ഷണം.
 4. പ്രഭാതഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുന്നു.
 5. വളരെയധികം മരുന്ന് കഴിക്കുന്നു.
 6. വളരെയധികം പ്രിസർവേറ്റീവുകൾ, അഡിറ്റീവുകൾ, ഫുഡ് കളറിംഗ്, കൃത്രിമ മധുരപലഹാരം എന്നിവ കഴിക്കുന്നു.
 7. അനാരോഗ്യകരമായ പാചക എണ്ണ കഴിക്കുന്നത്. വറുക്കുമ്പോൾ പാചക എണ്ണ ഉപയോഗം പരമാവധി കുറയ്ക്കുക, അതിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ പോലുള്ള മികച്ച പാചക എണ്ണകൾ പോലും ഉൾപ്പെടുന്നു. ശരീരം വളരെ ഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒഴികെ, നിങ്ങൾ തളരുമ്പോൾ വറുത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കരുത്.
 8. അസംസ്കൃത (അമിതമായി ചെയ്ത) ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് കരളിന്റെ ഭാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
  വറുത്ത പച്ചക്കറികൾ ഒരു ഇരിപ്പിടത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കണം, സംഭരിക്കരുത്.
  കൂടുതൽ ചെലവഴിക്കാതെ നാം ഇത് തടയണം. നല്ല ദൈനംദിന ജീവിതശൈലിയും ഭക്ഷണശീലവും നാം അവലംബിക്കണം. ‘ഷെഡ്യൂൾ’ അനുസരിച്ച് അനാവശ്യ രാസവസ്തുക്കൾ ആഗിരണം ചെയ്യാനും ഒഴിവാക്കാനും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നല്ല ഭക്ഷണരീതിയും സമയാവസ്ഥയും നിലനിർത്തേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.
 9. മദ്യത്തിന്റെ ഉപഭോഗം.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.