കണ്ണുകളുടെ ആരോഗ്യം മികച്ചതാക്കാന്‍ ചില പാനീയങ്ങൾ

0

കണ്ണുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിനായി ഭക്ഷണ കാര്യത്തില്‍ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ വേണം. ചില ജീവകങ്ങളും ധാതുക്കളും കണ്ണുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് പ്രധാനമാണ്.

കണ്ണുകളുടെ ആരോഗ്യം മികച്ചതാക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ചില പാനീയങ്ങൾ..

ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ്
വിറ്റാമിന്‍ സി, ഫോളേറ്റ്, വിറ്റാമിന്‍ ബി തുടങ്ങിയവ ധാരാളം അടങ്ങിയ ഓറഞ്ച് കണ്ണുകളുടെ ആരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കും.

ക്യാരറ്റ്‌ ജ്യൂസ്
ബീറ്റ കരോട്ടീന്‍ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പച്ചക്കറിയാണ് ക്യാരറ്റ്‌. കൂടാതെ വിറ്റാമിന്‍ എ യും മറ്റ് ആന്‍റി ഓക്സിഡന്‍റുകളും ധാരാളം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാല്‍ ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസ് കാഴ്ചശക്തി വര്‍ധിപ്പിക്കാനും കണ്ണുകളുടെ ആരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാനും സഹായിക്കും.

ബീറ്റ്റൂട്ട് ജ്യൂസ്
വിറ്റാമിന്‍ സി, എ, ബി 6, പൊട്ടാസ്യം, മഗ്‌നീഷ്യം, ഇരുമ്പ്, ഫോളിക്കാസിഡ്, സിങ്ക്, മാംഗനീസ് തുടങ്ങിയവ ബീറ്റ്റൂട്ടില്‍ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയിലെ വിറ്റാമിന്‍ ബിയും സിയും കണ്ണുകളുടെ ആരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കും.

ആപ്പിള്‍ജ്യൂസ്
വിറ്റാമിനുകളും പോളിഫെനോള്‍ ആന്‍റിഓക്സിഡന്‍റുകളും അടങ്ങിയ ആപ്പിള്‍ ജ്യൂസും കാഴ്ചശക്തി വര്‍ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.

ചീര ജ്യൂസ്
ആന്‍റി ഓക്സിഡന്‍റുകള്‍ ധാരാളം അടങ്ങിയ ചീര ജ്യൂസ് കാഴ്ചശക്തി വര്‍ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും. ശരീരത്തിന്‍റെ മൊത്തം ആരോഗ്യത്തിനും ഇവ നല്ലതാണ്.

തക്കാളി ജ്യൂസ്
വിറ്റാമിന്‍ എ, സി, പൊട്ടാസ്യം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ അടങ്ങിയ തക്കാളി ജ്യൂസ് കണ്ണുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.