സോയാ കട്‌ലറ്റ്;എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം

0

. സോയാ ഗ്രാന്യൂൾസ് – 50 ഗ്രാം
. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് – മൂന്ന്
. എണ്ണ – പാകത്തിന്
. സവാള – ഒന്ന്, പൊടിയായി അരിഞ്ഞത്
പച്ചമുളക് – മൂന്ന്, പൊടിയായി അരിഞ്ഞത്
ഇഞ്ചി-വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് – ഒരു െചറിയ സ്പൂൺ
മഞ്ഞൾപ്പൊടി – ഒരു നുള്ള്
മുളകുപൊടി – അൽപം
 ഉപ്പ് – പാകത്തിന്
ജീരകംപൊടി വറുത്തത് – ഒരു െചറിയ സ്പൂൺ
മല്ലിപ്പൊടി വറുത്തത് – ഒരു െചറിയ സ്പൂൺ
 നാരങ്ങാനീര് – രണ്ടു െചറിയ സ്പൂൺ
മല്ലിയില – ഒരു െകട്ട്, അരിഞ്ഞത്
. മുട്ട – ഒന്ന്, അടിച്ചത്
. റൊട്ടിപ്പൊടി – 100 ഗ്രാം

പാകം െചയ്യുന്ന വിധം

∙ സോയാ ഗ്രാന്യൂൾസ് ചെറുചൂടുവെള്ളത്തിൽ 15 മിനിറ്റ് ഇട്ടു വച്ച ശേഷം പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക. അൽപം വെള്ളത്തിൽ ഏതാനും മിനിറ്റ് വേവിച്ചൂറ്റി മാറ്റിവയ്ക്കുക.
∙ ഉരുളക്കിഴങ്ങു തൊലി കളഞ്ഞു വേവിച്ചുടച്ചു വയ്ക്കണം.
∙ എണ്ണ ചൂടാക്കി നാലാമത്തെ േചസോയാ കട്‌ലറ്റ്
∙ സോയാ ഗ്രാന്യൂൾസ് ചെറുചൂടുവെള്ളത്തിൽ 15 മിനിറ്റ് ഇട്ടു വച്ച ശേഷം പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക. അൽപം വെള്ളത്തിൽ ഏതാനും മിനിറ്റ് വേവിച്ചൂറ്റി മാറ്റിവയ്ക്കുക.
∙ ഉരുളക്കിഴങ്ങു തൊലി കളഞ്ഞു വേവിച്ചുടച്ചു വയ്ക്കണം.
∙ എണ്ണ ചൂടാക്കി നാലാമത്തെ േച രുവ വഴറ്റിയ ശേഷം സോയ ചേർത്തിളക്കുക.
∙ ഇതിൽ അഞ്ചാമത്തെ േച രു വ േചർത്തിളക്കി വെള്ളം വറ്റുമ്പോൾ ആറാമത്തെ േചരുവയും േചർത്തിളക്കുക.
∙ ഇത് കട്‌ലറ്റ് ആകൃതിയിലാക്കി മുട്ട അടിച്ചതിലും റൊ ട്ടിപ്പൊടിയിലും പൊതിഞ്ഞെടുക്കണം.
∙ തവയിൽ അൽ‌പം എണ്ണ ചൂടാക്കി ക ട്‌ലറ്റ് തിരിച്ചുംമറിച്ചുമിട്ടു വറുത്തെടുക്കുക.
∙ മല്ലിയില-പുതിനയില ചട്നിക്കൊപ്പം ചൂടോടെ വിളമ്പാം.രുവ വഴറ്റിയ ശേഷം സോയ ചേർത്തിളക്കുക.
∙ ഇതിൽ അഞ്ചാമത്തെ േചരുവ േചർത്തിളക്കി വെള്ളം വറ്റുമ്പോൾ ആറാമത്തെ േചരുവയും േചർത്തിളക്കുക.
∙ ഇത് കട്‌ലറ്റ് ആകൃതിയിലാക്കി മുട്ട അടിച്ചതിലും റൊ ട്ടിപ്പൊടിയിലും പൊതിഞ്ഞെടുക്കണം.
∙ തവയിൽ അൽ‌പം എണ്ണ ചൂടാക്കി കട‌ലറ്റ് തിരിച്ചുംമറിച്ചുമിട്ടു വറുത്തെടുക്കുക.
∙ മല്ലിയില-പുതിനയില ചട്നിക്കൊപ്പം ചൂടോടെ വിളമ്പാം.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.