മാലിദ്വീപിലേക്ക് തീർച്ചയായും സന്ദർശിക്കേണ്ട ബീച്ചുകളെ കുറിച്ച് മനസിലാക്കാം

0

മാലിദ്വീപിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ബീച്ചുകളിൽ ഒന്നാണ് രാജ്യത്തിന്റെ വടക്കൻ ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കാഫു അറ്റോൾ. വാട്ടർ സ്‌പോർട്‌സ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമാണ് കാഫു അറ്റോൾ. സൂര്യാസ്തമയ കാഴ്ചകൾക്കും ബീച്ച് പ്രസിദ്ധമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു മികച്ച ബീച്ച് സൗത്ത് മെയിൽ അറ്റോളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മാഫുഷിയാണ്. വെളുത്ത മണൽ ബീച്ചുകൾക്കും തെളിഞ്ഞ വെള്ളത്തിനും പേരുകേട്ടതാണ് മാഫുഷി. രാത്രി ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ മഫുഷിയിൽ നിരവധി ബാറുകളും റെസ്റ്റോറന്റുകളും ഉണ്ട്.രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായ മാലെയുടെ വടക്കുകിഴക്കൻ ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തുളുസ്ധൂ, നോർത്ത് മാലെ അറ്റോളിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ഹുൽഹുമലെ എന്നിവയാണ് നിങ്ങളുടെ യാത്രയിൽ നിർബന്ധമായും സന്ദർശിക്കേണ്ട മറ്റ് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ.അലിഫ് ദാൽ അറ്റോളിലെ ജനവാസമുള്ള ദ്വീപുകളിലൊന്നായ ദിഗുര ദ്വീപാണ് മാലിദ്വീപിലെ മറ്റൊരു വലിയ ബീച്ച്. തിമിംഗല സ്രാവുകളെ ഇവിടെ കാണാം. ബിയാദൂ, ദിഫുഷി, ഫുവാഹ്‌മുല, ഹിതാധൂ എന്നിവയുൾപ്പെടെ മാലദ്വീപിൽ സന്ദർശിക്കാൻ മനോഹരവുമായ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.