മെക്സിക്കോ പോളണ്ട് മത്സരം ഗോൾരഹിത സമനിലയിൽ

0

പെനാൽറ്റി നഷ്ട്ടപെടുത്തി ലവൻഡോസ്കി. 56-ാം മിനിറ്റിൽ ലഭിച്ച് പോളണ്ടിന് ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി ഗ്വിലറിമോ ഓക്കാവോ തടഞ്ഞു.മെക്സിക്കോ പോളണ്ട് മത്സരത്തിന്റെ സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞു

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.