അഡ്വക്കേറ്റ് അനീസ്, ഷിഫാനസുജാദ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള വിവാഹം ട്രാവൻകൂർ ഇൻറർനാഷണൽ കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ

0

ബഷീർ റജില ദമ്പതികളുടെ മകനായ അഡ്വക്കേറ്റ് അനീസ് അനീഷ് ബഷീർ സുജാദ് ബഷീർ റസിയസുജാദ് ദമ്പതികളുടെ മകളായ ഷിഫാനസുജാദ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള വിവാഹം 14.08.22 ട്രാവൻകൂർ ഇൻറർനാഷണൽ കൺവെൻഷൻ സെൻറർ കാര്യവട്ടത്ത് വച്ച് നടക്കുന്നതാണ

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.