ജോയ് ആലുക്കാസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ആദരിചു

0

ജോയ് ആലുക്കാസ് ഫൗണ്ടേഷൻ കിഴക്കേകോട്ട ബ്രാഞ്ചിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഭാ സംഗമത്തിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ആദരിച്ചപ്പോൾ സുനിൽ ,PRO മനോഹരൻ , ഫോർട്ട് വാർഡ് കൗൺസിലർ ജാനകിയമ്മ, മാനേജർ ഷിബിൻ. K. പോൾ എന്നിവർ സമീപം.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.