രാജ്യത്ത് സിഎന്‍ജിയുടെ വില വീണ്ടും കൂട്ടി

0

ഡല്‍ഹിയില്‍ ഒരു കിലോ സിഎന്‍ജിയുടെ വില 73.61 രൂപയായി. സമീപ നഗരങ്ങളായ നോയിഡയില്‍ 76.17 രൂപയാണ് ഒരു കിലോ സിഎന്‍ജിയുടെ വില. ഗുരുഗ്രാമില്‍ 81 രൂപ കടന്നു. 81.94 രൂപയാണ് ഗുരുഗ്രാമില്‍ സിഎന്‍ജിയുടെ വില.രേവാരി-84.07 രൂപ, കര്‍ണാല്‍- 82.27, കൈതല്‍- 82.27, കാന്‍പൂര്‍, ഹമിര്‍പൂര്‍, ഫത്തേപൂര്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ 85.40 രൂപ, അജ്മീര്‍, പാലി, രാജ്‌സമന്ദ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ 83.88 എന്നിങ്ങനെയാണ് വിവിധ നഗരങ്ങളില്‍ ഒരു കിലോ സിഎന്‍ജിയുടെ വില.ഒക്ടോബര്‍ മുതല്‍ സിഎന്‍ജിയുടെ വില വിതരണക്കാര്‍ തുടര്‍ച്ചയായി വര്‍ധിപ്പിച്ചുവരികയാണ്.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.