സഹജീവികൾക്കുംമൃഗങ്ങൾക്കും ആശ്രയമായി വേണുബാലൻ ആർ നായർ

0

യുഎഇ ദുബായിലും ഷാർജയിലും കഴിഞ്ഞ 28 വർഷത്തിലേറെയായി ജോലിചെയ്യുന്ന വേണുബാലൻ ആർ നായർ 15 വർഷത്തിലേറെയായി ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ അലയുന്ന നിരവധി പൂച്ചകൾക്ക് ആഹാരം ദിനംപ്രതി എത്തിച്ചുകൊടുക്കുന്ന അന്ന ദാദാബായി വേണുബാലൻ ആർ നായർ വെറും ഫുഡ് അല്ല മീൻ ബീഫ് ചിക്കൻ എന്നീ എന്നീ ആഹാരങ്ങൾ പുറമെ ജങ്ക് ഫുഡും നൽകിവരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ആഹാരം കിട്ടാതെ വിഷമിക്കുന്ന പ്രവാസികൾക്കും തൻറെ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നല്ലൊരു തുക ഇതിനു വേണ്ടി ചിലവഴിച്ചു വരികയാണ് വേണുബാലൻ ആർ നായർ ഇത്തരത്തിൽ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവരെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നു വേണുബാലൻ ആർ നായരേ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അദ്ദേഹത്തിൻറെ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പറായ 00971563962845 ബേന്ധപ്പെടുക.അതുപോലെതന്നെ വേണുബാലൻ ആർ നായരുടെ ദുബായിലുള്ള ഫിറി സോണിൽ. പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്ആയി. Manufacturing innovative smartphone Form korean oem factory To. sell. 300.000 smartphone in a year with usd 20 For Each phone As net profit ഇദ്ദേഹതോട് ഒപ്പം സഹകരിക്കാൻ താൽപര്യമുള്ളവർ ഇദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെടുക ബന്ധപ്പെടുക നമ്പർ മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഭാവിയിൽ വളരെയേറെ ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു ആശയമാണു താല്പര്യമുള്ളവർ അദ്ദേഹവുമായി സഹകരിക്കുക.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.