എ കെ .നൗഷാദ് സംവിധാനം ചെയ്ത് നിസാ മീഡിയ ഹബ് ഒരുക്കുന്ന കാലത്തിന് മുൻപേ നടന്ന പഥികൻ എന്ന ഡോക്യുമെൻ്ററിയുടെ പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം

0


എ കെ .നൗഷാദ് സംവിധാനം ചെയ്ത് നിസാ മീഡിയ ഹബ് ഒരുക്കുന്ന കാലത്തിന് മുൻപേ നടന്ന പഥികൻ എന്ന ഡോക്യുമെൻ്ററിയുടെ പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം ആറ്റിങ്ങലിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ അടൂർ പ്രകാശ് എം പി നിർവഹിച്ചു .വക്കം അബ്ദുള്ള മുതലാളിയുടെ ജീവിതം അനാവരണം ചെയ്യുന്ന ഡോക്കുമെൻററിയാണ് ഇത്
കോൺഗ്രസ് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡൻ്റ് അംബിരാജ്, അഡ്വ.കെ.ആർ.കുറുപ്പ്, കോട്ടാത്തല മോഹൻ, അജന്തൻ നായർ, മുതലാളിയുടെ മകളും വക്കം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റുമായ താജുനിസ, അബ്ദുൽ കലാം, സുബൈദ കലാം എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.