വള്ളക്കടവ് നൗഷാദിന്റെ സഹോദരിയുടെ മകൾ ഇന്ത്യൻ ബുക്ക്‌ ഓഫ് റെക്കോർഡ്‌സിലും ഏഷ്യൻ ബുക്ക്‌ ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിലും ഇടം നേടി

0

വള്ളക്കടവ് നൗഷാദിന്റെ സഹോദരിയുടെ മകൾ ഇന്ത്യൻ ബുക്ക്‌ ഓഫ് റെക്കോർഡ്‌സിലും ഏഷ്യൻ ബുക്ക്‌ ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിലും ഇടം നേടി

❤️..15 ഇന്ത്യൻ നടൻമാരുടെ ചിത്രം 10 cm × 9.5 cm നീളത്തിലുള്ള 15 പേപ്പറിൽ നാരങ്ങ നീരും തീയും കൊണ്ട് 1 മണിക്കൂറും 45 സെക്കൻഡും കൊണ്ട് വരച്ചു പൂർത്തീകരിച്ചു 👏

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.