ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണ വേഗത കൂടി

0

ഭൂമി ഇപ്പോള്‍ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ 50 വര്‍ഷത്തെക്കാളും വേഗത്തിലെന്ന് കണ്ടെത്തല്‍. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോള്‍ ഒരു ദിവസത്തില്‍ 24 മണിക്കൂറില്ലെന്നും ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. ആഗോള താപനമാണ് ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം. ഭൂമി കറങ്ങുന്നതിന്റെ വേഗത ഇനിയും കൂടിയേക്കാമെന്നാണ് വിദഗ്ധര്‍ പ്രവചിക്കുന്നത്.2020 മുതല്‍ തന്നെ ഒരു ദിവസം പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ 24 മണിക്കൂര്‍ വേണ്ടെന്നാണ് ദേശീയ മാദ്ധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നെഗറ്റീവ് ലീപ്പ് സെക്കന്‍ഡ്‌സ് പ്രകാരം ഒരു ദിവസത്തിനായി 1.4602 മില്ലി സെക്കന്‍ഡ്‌സ് ആണ് കുറയുന്നത്. 86,400 സെക്കന്‍ഡിലാണ് ഭൂമി ഒരു തവണ കറക്കം പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നത്. അതായത് 24 മണിക്കൂര്‍. 2021ല്‍ 86,400ല്‍ 0.05 മില്ലി സെക്കന്‍ഡുകളുടെ കുറവ് വന്നേക്കാമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടല്‍.2020ല്‍ മാത്രം ദൈര്‍ഘ്യം കുറഞ്ഞ 28 ദിസവമുണ്ടായിരുന്നു. 1960ന് ശേഷം കുറഞ്ഞ സമയം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത വര്‍ഷം 2020ആണ്. 2021ല്‍ ഇതിലും കുറയാന്‍ സാദ്ധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.