ബലിപെരുന്നാൾ സുദിനത്തിൽ പീപ്പിൽന്യൂസിലൂടെ ആശംസകൾ കൈമാറുന്ന ഇതര മതവിശ്വാസികളും, പ്രവാസികളും ഇമാമുമാരും….

0

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3685438991471769&id=100000171134191&sfnsn=wiwspwa&extid=iejsJny9RJzaDnwb&d=w&vh=i

ബലിപെരുന്നാൾ സുദിനത്തിൽ പീപ്പിൽന്യൂസിലൂടെ ആശംസകൾ കൈമാറുന്ന ഇതര മതവിശ്വാസികളും, പ്രവാസികളും ഇമാമുമാരും…

ക്ഷമയുടെയും സഹനത്തിന്റെയും തീച്ചൂളയിലൂടെ നടന്ന ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ പാത പിൻപറ്റി മുസ്ലിംകൾ ഈ കോവിഡ് കാലത്തും പെരുന്നാൾ ആഘോഷിച്ചു…..

https://linksharing.samsungcloud.com/y0O09Jo6A9Ml
Valid until: 4 Aug 2020

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.