ഇസ്ലാമിക്‌ കൾച്ചറൽ അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അഡ്വ എ എം കെ നൗഫൽ വിതരണം ചെയ്തു

0

ഇസ്ലാമിക്‌ കൾച്ചറൽ അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ
പൂന്തുറപോലീസ് സ്റ്റേഷൻഅതിർത്തിയിൽ കോവിഡ് – -നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നകുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള ഭക്ഷണ -മലക്കറി കിറ്റുകൾ ICACTചെയർമാൻ .
അഡ്വ എ എം കെ നൗഫലിൽ നിന്നും പൂന്തുറ എസ് ഐ ശ്രീ അനൂപ് ചന്ദ്രൻ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.