അതിര്‍ത്തി സംഘര്‍ഷം കുറയ്ക്കാന്‍ ഇന്ത്യയും ചൈനയും തീരുമാനിച്ചു

0

കമാണ്ടര്‍ തല മൂന്നാം ഘട്ട ചര്‍ച്ചയിലാണ് തീരുമാനം ഉണ്ടായത്. സമാധാന ചര്‍ച്ച നടക്കുന്നതിനിടയിലും ഇന്ത്യയും ചൈനയും പടയൊരുക്കം തുടരുകയാണ്. ചൈനയില്‍ നിന്ന് മരുന്നും മെഡിക്കല്‍ ഉപകരണങ്ങളും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിന് ഇന്ത്യവിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.കഴിഞ്ഞ ജൂണ്‍ 15ന് മുതലാണ് ചൈനീസ് മെഡിക്കല്‍ ഉല്പന്നങ്ങള്‍ക്ക് വിലക്ക് തുടങ്ങിയത്. രാജ്യത്ത് കസ്റ്റംസ് വിഭാഗം ചൈനയില്‍ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതിക്ക് അനുമതി നല്‍കുന്നില്ല.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.