നെയ്യാറ്റിൻകര പന്തപ്ലാവിള സ്കൈപാലസ് വീട്ടിൽ അഹമ്മദ് കബീർ (70) മരണപ്പെട്ടു

0

പൂന്തുറ പുതുക്കാട് പുത്തൻ വീട് ആണ് കുടുംബ വീട്. (ചീലാന്തി കബീർ എന്നറിയപ്പെടും)
ഉപചാരപൂർവ്വം: ഭാര്യ: ജമീലാബീവി, മക്കൾ – ബീമാ, ഷഫീക്, ഷാഫി, അൽതാരിഫ്, അൽ ആരിഫ് മരുമക്കൾ :- അബ്ദു റഹീം, നൗഫ, ഷംന, മനീഷ
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

കൂടുതൽ അറിയാൻ : 9846480451, 9446133445, 7012659923

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.