സംസ്ഥാനത്ത് വെളുത്തുള്ളി വില കുതിച്ചുയരുന്നു. വെളുത്തുള്ളിയുടെ വില കിലോഗ്രാമിന് 200 രൂപ കടന്നു

0

170 രൂപയാണ് എറണാകുളം മാര്‍ക്കറ്റില്‍ മൊത്തവില. 175 മുതല്‍ 250 രൂപ വരെ ചില്ലറവിലയുണ്ട്. വെളുത്തുള്ളി കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍, പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥമൂലം ഉല്‍പാദനം കുറഞ്ഞതാണ് വില കൂടാന്‍ കാരണം.രാജസ്ഥാന്‍, മഹാരാഷ്ട്ര എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നാണ് കേരളത്തിലേക്കുള്ള വെളുത്തുള്ളി ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത്. മഹാരാഷ്ട്രയിലുണ്ടായ പ്രളയം വെളുത്തുള്ളി ഉല്‍പാദനത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചു.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.